Category >> Categories / Healthy ...
View Cart

เครื่องวัดระดับน้ำตาล Digital Terumo
“สำหรับผู้มีภาวะเบาหวาน” คำเตือน
1. ก่อนใช้เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ควรอ่านฉลากเอกสารกำกับเครื่องและปฏิบัติตามทุกครั้ง
2. ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่องและไม่ควรใช้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดนี้วินิจฉัยโรคหรือสั่งยาด้วย
ตนเอง 3. หากมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือด โปรดติดต่อแพทย์
หรือบุคลากรทางการแพทย์
บริษัท เทอรูโม (ประเทศไทย) จำกัด 1203-1203 ชั้น12 อาคาร บี.บี.บิลดิ้ง ถ.อโศก (สุขุมวิท 21)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 0-2260-2070 โทรสาร: 0-2260-7036
 

***โทรสอบถามเพิ่มเติมก่อนสั่งซื้อสินค้า***