1. การจัดส่งสินค้า
จัดส่งฟรี!! ทั่วประเทศ ภายใน 3-5 วันทำการ หลังรับชำระเงิน
บริษัทฯ เปิดทำการและจัดส่งสินค้าทุกวัน  จันทร์- ศุกร์   หยุดวันเสาร์- วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ลูกค้าสามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้าได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยรายการสั่งซื้อสินค้าของวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะจัดส่ง ในวันทำการถัดไป
กรณีลูกค้ามารับสินค้าที่ บริษัท เอ็นโปรฯ ภายใน 1-3 วันทำการ หรือตามระยะเวลานัดหมาย (หลังจากเจ้าหน้าที่ทำการนัดรับสินค้า) ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 -17.00 น.  
หมายเหตุ : ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นเพียงการประมาณการ ในกรณีสินค้ามีสต็อกพร้อมส่งและตรวจสอบเงินโอนของท่าน เรียบร้อยแล้ว
 
 
2. การรับประกันสินค้า
สินค้าที่จัดจำหน่ายภายในเวปไซต์ www.npromarketing.com อยู่ภายใต้การรับประกันของผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย ระยะเวลาการรับประกันขึ้นอยู่กับผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย ในกรณีที่สินค้ามีปัญหา ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อทางผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายได้โดยตรง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเคลมสินค้าที่เสียหายเนื่องจากการจัดส่งเท่านั้น โดยทางผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบภายใน 7 วัน โดยนับจากวันที่ www.npromarketing.com ส่งสินค้า และสินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน (ทางบริษัทฯขอแนะนำให้ทางผู้ใช้บริการตรวจเช็คหรือทดสอบก่อนเซ็นรับสินค้า) ในกรณีผู้ใช้บริการแจ้งทางบริษัทฯนอกเหนือจากเวลาที่กำหนด หรือมีการใช้งานแล้วบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือเคลมสินค้าให้แก่ลูกค้าให้เป็นตามที่ทางบริษัทฯเห็นสมควร
 
 
3. การเปลี่ยน / คืนสินค้า
ในกรณีที่สินค้าชำรุดเนื่องจากการผลิต ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเคลมสินค้าผ่านผู้จัดจำหน่ายโดยตรง 
ในกรณีที่สินค้าชำรุดเนื่องจากการจัดส่ง ให้ติดต่อทางบริษัทฯภายใน 7 วัน โดยนับจากวันที่ www. npromarketing.com ส่งสินค้า
 
 
4. การส่งซ่อมสินค้า
ผู้ใช้บริการสามารถส่งซ่อมหรือส่งตรวจสอบได้ที่ศูนย์บริการของผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายทุกแห่งทั่วประเทศภายใต้เงื่อนไขการรับประกันของทางผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายนั้นๆ
 
    *บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ/ส่งสินค้าซ่อมสำหรับสินค้าที่ไม่ได้ซื้อจากทางบริษัทฯ
    *บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือเคลมสินค้า ในกรณีที่สินค้าไม่ได้เสียหาย ทั้งนี้คำพิจารณาจากทางบริษัทฯถือว่าสิ้นสุด
 
 
สำหรับสินค้าบางกลุ่มไม่รับเปลี่ยน/คืน สินค้า
ในทุกกรณี เช่น น้ำหอม เครื่องสำอาง อุปกรณ์อีเลกโทรนิกส์ เป็นต้น