Category >> Categories / Healthy ...
View Cart

เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ไมโครไลฟ์ รุ่น FR 1DZ1
    ใช้วัดไข้ทางหน้าผาก โดยเล็งหรือสแกนบริเวณหน้าผาก (ไม่ต้องสัมผัสหนังบริเวณหน้าผาก)- มีระบบส่งเสียงเตือนให้ทราบว่าผู้ใช้อาจมีไข้ (Fever Alarm) หร้อมกับแสดงแสงสีแดงบนหน้าจอ - ตั้งด่าหน่วยการวัดได้ทั้งองศาเซลเซียส (-C)และฟาเราไฮต์ (-F) -บันทึกค่าการวัดได้ 30 ครั้ง - ทราบผลเร็ว - รับประกันสินค้า 3 ปี      (ฆพ. 202/2556)      
 
        -คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลาก และเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ จำหน่ายโคย : บริษัท เฮลท์ ซัพพลิเมนท์ จำกัด 111/152 ซอยโพธิ์แก้ว แยก 19 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02 948 4888 *ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ค. 56 - 31 ธ.ค. 58
 

**สอบถามราคาก่อนสั่งซื้อ** 

***โทรสอบถามเพิ่มเติมก่อนสั่งซื้อสินค้า***