Category >> Categories / Healthy ...
View Cart

เครื่องวัดความดันโลหิต ที่ข้อมือ Sanitas รุ่น เอสบีซี 28 ฟรี เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล
-หากแสดงสัญลักษณ์( ) หลายๆครั้ง อาจมีสาเหตุจากภาวะหัวใจเต้น
 ผิดจังหวะ แต่หากขณะทำการวัดและผู้วัดถูกวัดอยู่ในสภาพที่นิ่งหรือไม่พูด
 คุยแล้วยังแสดงสัญลักษณ์ดังกล่าวอยู๋ให้ปรึกษาแพทย์ แถบผ้าข้อมือ
 ขนาด 13.5-29.5 ซม.(รอบข้อมือ) บันทึกค่าผู้ใช้ 2 ท่าน (60 ค่า/ท่าน)
ถ่าย AAA 2 ก้อน Sanitas ผลิตภัณฑ์ของประเทศเยอรมัน
 

**สอบถามราคาก่อนสั่งซื้อ** 

***โทรสอบถามเพิ่มเติมก่อนสั่งซื้อสินค้า***